Podnikatelská družstevní záložna

Kontakt

Adresa sídla:
Celetná 17/595
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 63083868
DIČ: CZ63083868
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. Dr. 2577

Tel.: +420 226 516 000
Email: penezniustav@penezniustav.cz

ID datové schránky: 2yntupa