Podnikatelská družstevní záložna

Cookies

Na tomto webu Podnikatelské družstevní záložny jsou používány jen nezbytně nutné cookies, které jsou podle příslušných předpisů povoleny bez Vašeho souhlasu.

Co jsou cookies? Soubory cookies jsou malé datové soubory, které webové stránky ukládají na počítači nebo mobilním zařízení návštěvníka a umožňují zlepšit interakci mezi weby a uživateli. Cookies také mohou na základě souhlasu sloužit ke sběru analytických dat, v některých případech také shromažďují údaje o chování návštěvníků či zprostředkovávají propojení se sociálními sítěmi.

Cookies na webových stránkách Podnikatelské družstevní záložny.

Název

Poskytovatel

Popis

Expirace

Kategorie

elementor

PDZ

Tento soubor cookie je použí­ván tématem WordPress. Umož­ňuje nám pracovat s obsahem webu v reálném čase.

trvalá

nezbytná


Chcete znát další informace o cookies?
Soubory cookies mohou být dvojího typu:

       první strany tzn. nastavené navštívenou webovou stránkou, zpravidla pro účely
zlepšení interakce s koncovým zařízením návštěvníka,

       třetí strany tzn. nastavené jinými weby, zpravidla sloužící pro sběr a vyhodnocování
analytických dat či chování návštěvníka a umožňují např. i funkcionality
sociálních sítí.

Podle doby uložení ve vašem zařízení lze dále cookies rozdělit na:

       dočasné (session cookies) – cookies, které zůstávají pouze v paměti vašeho
zařízení a jsou smazány po zavření prohlížeče nebo vypnutí zařízení,

       trvalé (persistent cookies) – cookies, které se ukládají na disk koncového zařízení a jsou
smazány podle předem stanovené doby nebo dokud je nevymaže sám uživatel.

Podle samotné funkce lze dále cookies označit jako:

       nezbytné cookies – provozní cookies, které nevyžadují souhlas s používáním, neboť
jsou nezbytné pro poskytování služby požadované uživatelem,

       preferenční cookies – preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala
informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (například
preferovaný jazyk),

       analytické cookies – cookies, které sbírají (anonymizované) obecné statistiky pomocí
třetích stran,

       cookies sociálních sítí a reklamní cookies – cookies s funkcemi sociálních sítích, které mohou také umožňovat personalizaci reklamy a jiné funkcionality, podle nastavení konkrétní sociální sítě.